Tietosuojaseloste Suomen Karjatilatarvike Oy

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§
Laatimispäivä 21.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Karjatilatarvike Oy
Marjamäentie 47
21560 Ollila
FINLAND

2. Rekisteriasioista vastaava
Suomen Karjatilatarvike Oy
y-tunnus: 1719828-7
Jan Ketola
Marjamäentie 47
21560 Ollila
FINLAND

3. Rekisterin nimi
Sktoy.fi-sivuston palaute- sekä yhteydenottorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Palaute- ja yhteydenottolomakkeella ilmoittamasi tiedot tallennetaan Suomen Karjatilatarvikkeen palaute- ja yhteydenottorekisteriin. Rekisteriin tallennetaan palaute- ja yhteydenottolomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään ainoastaan palautteeseen tai yhteydenottopyyntöön vastaamiseen, palveluiden tuottamiseen tai toiminnan kehittämiseen. Palaute- ja yhteydenottolomakkeella antamiasi tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn peruste on suostumus.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Palaute- ja yhteydenotto rekisteriin tallennetaan ainoastaan palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot. Palautelomake- ja yhteydenottolomake sisältää muun muassa seuraavat tiedot: nimi ja sähköposti sekä annettu viesti. Henkilön yksilöivät tiedot poistetaan rekisteristä, kun ne eivät ole enää tarpeen palautteen käsittelemiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet.
Henkilötiedot antaa palautetta antava henkilö itse.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sktoy.fi:n verkkosivujen käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.